Przeznacznie: Rewitalizacja dworu szlacheckiego

Lokalizacja: Zaryszyn k/Krakowa

Rok: 2018

Status: W trakcie realizacji

Powierzchnia użytkowa: 1100 m2

Wielkość działki: 22009 m2

Nr referencyjny: 175

175_1
175_2
175_3
175_4