Przeznacznie: Hotel SPA

Lokalizacja: Załęcze Małe k/Częstochowy

Rok: 2017

Status: W trakcie realizacji

Powierzchnia użytkowa: 1963 m2

Wielkość działki: 15919 m2

Nr referencyjny: 164

164_1
164_3
164_2