Przeznacznie: Hotel SCOUT (II Etap)

Lokalizacja: Częstochowa

Rok: 2017

Status: W trakcie realizacji

Powierzchnia użytkowa: 3234 m2

Wielkość działki: 20118 m2

Nr referencyjny: 159