Przeznacznie: Dom Pomocy Społecznej

Lokalizacja: Katowice

Rok: 2015

Status: Projekt koncepcyjny

Powierzchnia użytkowa: 3524 m2

Wielkość działki: 12348 m2

Nr referencyjny: 099

099_002
099_d