Przeznacznie: Supermarket PIOTR i PAWEŁ

Lokalizacja: Częstochowa

Rok: 2014

Status: Zrealizowany

Powierzchnia użytkowa: 1419 m2

Wielkość działki: 4992 m2

Nr referencyjny: 073