Przeznacznie: Pawilon Handlowy

Lokalizacja: Częstochowa

Rok: 2013

Status: W trakcie realizacji

Powierzchnia użytkowa: 

Wielkość działki: 

Nr referencyjny: 071

071_0001
071_d