Przeznacznie: Kościół parafialny

Lokalizacja: Częstochowa

Rok: 2003

Status: Zrealizowany

Powierzchnia użytkowa: 526 m2

Wielkość działki: 3549 m2

Nr referencyjny: 060