Przeznacznie: Bibilioteka publiczna

Lokalizacja: Korea

Rok: 2012

Status: Projekt koncepcyjny / konkursowy

Powierzchnia użytkowa: 6542 m2

Wielkość działki: 3548 m2

Nr referencyjny: 050

050_001
050_d
050_4