Przeznacznie: Budynek handlowo-usługowy

Lokalizacja: Częstochowa

Rok: 2014

Status: W trakcie realizacji

Powierzchnia użytkowa: 638 m2

Wielkość działki: 703 m2

Nr referencyjny: 033

033_001
033_d