01 idea

Bliskość natury jest
dla mnie najważniejsza.

Daje poczucie bezpieczeństwa, oddechu i normalności w codziennym pędzie życia. Natura jest dla mnie odskocznią i przeciwwagą do nowoczesności.

02 otoczenie

Kopiec to po pierwsze moje rodzinne strony, a po drugie to piękne i unikatowe miejsce.

Piękna, spokojna wieś oddalona od Częstochowy zaledwie o 8-9 kilometrów. Ze względu na znajdujące się tu stawy, mieszkańcy nazywają ją „małymi Mazurami”. W dodatku to miejsce z bogatą historią.