Przeznaczenie: Szeregówka

Lokalizacja: Częstochowa

Rok: 2019

Status: Projekt budowlany

Nr referencyjny: 181